чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК

« Обратно към нормативния акт

Наказателно-процесуален кодекс

Основания, които изключват образуване на наказателно производство, и основания за прекратяването му
Чл. 24. (1) Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато:
1. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) деянието не е извършено или не съставлява престъпление;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт