Home чл. 199 НПК

чл. 199 НПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателно-процесуален кодекс

Актове на органите на досъдебното производство
Чл. 199. (1) В досъдебното производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления.
(2) Всяко постановление съдържа: данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за делото, по което се издава; мотиви; диспозитив и подпис на органа, който го издава.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт