Home чл. 189 НПК

чл. 189 НПК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателно-процесуален кодекс

Решение за разноските
Чл. 189. (1) Съдът решава въпроса за разноските с присъдата или с определение.
(2) Разноските за преводач на досъдебното производство са за сметка на съответния орган, а разноските за преводач в съдебното производство са за сметка на съда.
(3) Когато подсъдимият бъде признат за виновен, съдът го осъжда да заплати разноските по делото, включително адвокатското възнаграждение и другите разноски за служебно назначения защитник, както и разноските, направени от частния обвинител и гражданския ищец, ако са направили такова искане. Когато осъдените са няколко, съдът определя частта, която всеки от тях трябва да заплати.
(4) Когато подсъдимият бъде оправдан по някои обвинения, съдът го осъжда да заплати само разноските, направени по обвинението, по което е признат за виновен.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт