чл. 112, ал. 3 НПК

« Обратно към нормативния акт

Наказателно-процесуален кодекс

Разпореждане с веществени доказателства
Чл. 112. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2008 г.) Извън случаите, предвидени в чл. 53 от Наказателния кодекс, моторните превозни средства, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в петгодишен срок от изземването им не са били потърсени. В досъдебното производство отнемането се извършва с постановление на прокурора, а в съдебното производство-с определение на съда.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт