чл. 112, ал. 1 НПК

« Обратно към нормативния акт

Наказателно-процесуален кодекс

Разпореждане с веществени доказателства
Чл. 112. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (1) Освен в случаите, предвидени в чл. 53 от Наказателния кодекс, предметите, иззети като веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата, когато не е установено на кого принадлежат и в едногодишен срок от завършването на наказателното производство не са били потърсени.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт