Home чл. 9, ал. 3 НМРАВ

чл. 9, ал. 3 НМРАВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Чл. 9. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт