Home чл. 7, ал. 8 НМРАВ

чл. 7, ал. 8 НМРАВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

чл. 7 […] (8) (Отм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.; нова – ДВ, бр. 28 от 2014 г.; предишна ал. 6, бр. 84 от 2016 г.; отм., бр. 45 от 2020 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. на ВАС по а. д. № 3586 / 2016 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС по а. д. № 14384 / 2019 г.) При защита по дела с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт