Home чл. 7, ал. 2 НМРАВ

чл. 7, ал. 2 НМРАВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

чл. 7 […] (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 45 от 2020 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. на ВАС по а. д. № 3586 / 2016 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС по а. д. № 14384 / 2019 г.; изм., бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 45 от 2020 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. на ВАС по а. д. № 3586 / 2016 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС по а. д. № 14384 / 2019 г.; изм., бр. 68 от 2020 г.) при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 45 от 2020 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. на ВАС по а. д. № 3586 / 2016 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС по а. д. № 14384 / 2019 г.; изм., бр. 68 от 2020 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 45 от 2020 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. на ВАС по а. д. № 3586 / 2016 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС по а. д. № 14384 / 2019 г.; изм., бр. 68 от 2020 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2016 г.; изм. от бр.28 от 2014 г. отменено, бр. 41 от 2017 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по а.д. № 3002/2015 г. и Решение № 5485 от 02.05.2017 г. на ВАС по а.д. № 1403/2017 г.) при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. -3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
6. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт