Home чл. 7, ал. 2, т. 3 НМРАВ

чл. 7, ал. 2, т. 3 НМРАВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Чл. 7. […] (2) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните: […] 3. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 45 от 2020 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. на ВАС по а. д. № 3586 / 2016 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 г. на ВАС по а. д. № 14384 / 2019 г.; изм., бр. 68 от 2020 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт