Home чл. 7, ал. 2, т. 2 НМРАВ

чл. 7, ал. 2, т. 2 НМРАВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Чл. 7. […] (2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.; изм., бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт