Home чл. 7, ал. 1, т. 10 НМРАВ

чл. 7, ал. 1, т. 10 НМРАВ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Чл. 7. (1) За процесуално представителство, защита и съдействие защита по граждански дела възнагражденията са следните: […] 10. (нова – ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт