Home чл. 7, ал. 1 НМЕ

чл. 7, ал. 1 НМЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наредба за медицинската експертиза

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Болничните листове се издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК. Лекарите по дентална медицина издават болнични листове само за заболявания от тяхната специалност. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ могат да издават болнични листове за домашно лечение до 3 календарни дни. Клиничният преглед и становището за временната неработоспособност се отразяват в АЛ, съответно в медицинския протокол на ЛКК или във Фиша за медицинско обслужване от спешен екип.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт