Home чл. 12 НМЕ

чл. 12 НМЕ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наредба за медицинската експертиза

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) Не се издава болничен лист за временна неработоспособност:
1. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2018 г., в сила от 03.08.2018 г.) на неосигурени по Кодекса за социално осигуряване (КСО) лица с изключение на случаите по чл. 42, ал. 3 КСО;
2. когато при прегледа се установи, че осигуреният е работоспособен; в този случай в служебната бележка, ако такава се поиска, се отбелязват датата и часът на явяването и на напускането на лечебното заведение;
3. при кръводаряване освен в случаите, когато поради кръводаряването настъпи временна неработоспособност;
4. за гледане на хронично болен освен в случаите, когато се прибавя ново заболяване, което утежнява състоянието и налага гледане на болния, при обективизирано изостряне на заболяването или в терминалния стадий;
5. за гледане на лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ, с изключение на децата до 16-годишна възраст с определени вид и степен на увреждане;
6. за заболяване, за което ТЕЛК (НЕЛК) е определила 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане; изключения се допускат, когато са налице обективни данни за обострянето му, както и при интервенции, свързани с лечението на хронично заболяване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт