чл. 6, ал. 1, т. 2 НКС

« Обратно към нормативния акт

Наредба за командировките в страната

Чл. 6. (1) Не се считат командировани лицата, които: […] 2. изпълняват служебни задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт