Home чл. 291 НК

чл. 291 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателен кодекс

Чл. 291. (1) Който като вещо лице пред съд или пред друг надлежен орган на властта устно или писмено съзнателно даде невярно заключение, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 7.
(2) Ако деянието по предходната алинея е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация. Съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 7.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт