Home чл. 282, ал. 1 НК

чл. 282, ал. 1 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Наказателен кодекс

Чл. 282. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт