Home чл. 252, ал. 1 НК

чл. 252, ал. 1 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Наказателен кодекс

Чл. 252. (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г.; доп., бр. 23 от 2009 г., в сила от 01.11.2009 г.) Който без съответно разрешение извършва по занятие банкови, застрахователни или други финансови сделки, както и платежни услуги за които се изисква такова разрешение, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с конфискация до 1/2 от имуществото на дееца.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт