Home чл. 234, ал. 1 НК

чл. 234, ал. 1 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателен кодекс

Чл. 234. (1) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.) Който разпространява или държи акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба до 10-кратния размер на пазарната цена на разпространяваните стоки, както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт