Home чл. 209, ал. 1 НК

чл. 209, ал. 1 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателен кодекс

Чл. 209. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до шест години.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт