Home чл. 206, ал. 3 НК

чл. 206, ал. 3 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателен кодекс

Чл. 206. […] (3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Ако обсебването е в големи размери или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като съдът лишава виновния от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 и може да постанови конфискация на част или на цялото му имущество.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт