Home чл. 206, ал. 1 НК

чл. 206, ал. 1 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Наказателен кодекс

Чл. 206. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.; изм., бр. 26 от 2010 г.) Който противозаконно присвои чужда движима вещ, която владее или пази, се наказва за обсебване с лишаване от свобода от една до шест години.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт