Home чл. 147 НК

чл. 147 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателен кодекс

Чл. 147. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 21 от 2000 г.) Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание.
(2) Деецът не се наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт