Home чл. 123, ал. 1 НК

чл. 123, ал. 1 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателен кодекс

Чл. 123. (1) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт