Home чл. 10 НК

чл. 10 НК

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Наказателен кодекс

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Общественоопасно е деянието, което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България или други интереси, защитени от правото.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт