чл. 13 КЗПЧОС

« Обратно към нормативния акт

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Право на ефективно средство за защита
Член 13
Всеки, чиито права и свободи, предвидени в тази конвенция, са нарушени, трябва да разполага с ефикасни вътрешноправни средства за тяхната защита от съответна национална институция дори и нарушението да е извършено от лица, действащи в качеството си на представители на официалните власти.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт