Home чл. 10, пар. 1 КЗПЧОС

чл. 10, пар. 1 КЗПЧОС

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Свобода на словото
Член 10
1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от границите. Този член не забранява на държавите да въвеждат разрешителен режим за дейността на радио- и телевизионните компании и производителите на кинематографична продукция.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт