Home чл. 295, ал. 7 КЗ /отм./

чл. 295, ал. 7 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Обмен на информация и взаимодействие с компетентните държавни органи
Чл. 295. […] (7) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Документите, изготвени от фонда въз основа на данните от Информационния център, до доказване на противното, удостоверяват застрахователя, номера на договора за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите или “Злополука” на пътниците, началната и крайната дата на покритието, регистрационния номер и номер на рама (шаси) на моторното превозно средство, име/наименование и адрес/адрес на управление на собственика на моторното превозно средство или превозвача на пътници със средства за обществен превоз.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт