Home чл. 294, ал. 1 КЗ /отм./

чл. 294, ал. 1 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Предоставяне на информация от застрахователите
Чл. 294. (1) Всеки застраховател, който предлага задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и/или задължителна застраховка “Злополука” на пътниците в Република България посредством установяване или при условията на свободата на предоставяне на услуги, представя на Информационния център ежеседмично до втория работен ден на следващата седмица справка за сключените и за прекратените застрахователни договори към края на предходната седмица.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт