Home чл. 288, ал. 1, т. 2, б. а КЗ /отм./

чл. 288, ал. 1, т. 2, б. а КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Плащания от фонда
Чл. 288. (1) Фондът изплаща обезщетения по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите за: […] 2. имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания и за вреди на чуждо имущество, ако:
а) (изм. изцяло – ДВ, бр. 21 от 2012 г.) пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България, на територията на друга държава членка или на територията на трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение, и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България, и виновният водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт