Home чл. 282, ал. 7 КЗ /отм./

чл. 282, ал. 7 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодека за застраховането /отм./

Национално бюро на българските автомобилни застрахователи
Чл. 282. […] (7) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Бюрото подлежи на надзор по този кодекс, като се прилагат съответно чл. 297, ал. 1 , чл. 298, 302 , 303 и 304.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт