Home чл. 223, ал. 1 КЗ /отм./

чл. 223, ал. 1 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Застраховане на гражданската отговорност. Определение
Чл. 223. (1) С договора за застраховка “Гражданска отговорност” застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. С договора за застраховка “Гражданска отговорност” застрахователят може да се задължи да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахования за неизпълнение на негово договорно задължение.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт