Home чл. 208, ал. 3 КЗ /отм./

чл. 208, ал. 3 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Застрахователно обезщетение
Чл. 208. […] (3) Обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието. Застрахователят не дължи обезщетение за пропуснати ползи, освен ако е уговорено друго в застрахователния договор.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт