Home чл. 195 КЗ /отм./

чл. 195 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Застрахователен интерес
Чл. 195. (1) Недействителен е застрахователен договор, сключен при липса на застрахователен интерес.
(2) Застрахованият може да иска връщане на цялата платена премия или на платената част от нея при разсрочено плащане, освен ако е знаел или е трябвало да знае за липсата на застрахователен интерес.
(3) Застрахователният договор се прекратява, ако интересът отпадне по време на неговото действие. Застрахователят има право да задържи частта от премията, съответстваща на изтеклия срок на застрахователния договор до неговото прекратяване.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт