Home чл. 184, ал. 3, т. 4 КЗ /отм./

чл. 184, ал. 3, т. 4 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Форма
Чл. 184. […] (3) Застрахователният договор съдържа: […] 4. срока на договора, включително началото и края на периода на застрахователното покритие;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт