Home чл. 184, ал. 2 КЗ /отм./

чл. 184, ал. 2 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Форма
Чл. 184. […] (2) Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор или писмените отговори на застрахования на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, са неразделна част от застрахователния договор.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт