Home чл. 1, ал. 1, т. 6 КЗ /отм./

чл. 1, ал. 1, т. 6 КЗ /отм./

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането /отм./

Предмет
Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Този кодекс урежда: […] 6. застрахователния надзор.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт