Home чл. 500, ал. 1, т. 3 КЗ

чл. 500, ал. 1, т. 3 КЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането

Право на регрес
Чл. 500. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Освен в случаите по чл. 433, т. 1 застрахователят има право да получи от виновния водач платеното от застрахователя обезщетение заедно с платените лихви и разноски, когато виновният водач: […] 3. е напуснал мястото на настъпването на пътнотранспортното произшествие преди идването на органите за контрол на движение по пътищата, когато посещаването на местопроизшествието от тях е задължително по закон, освен в случаите, когато е наложително да му бъде оказана медицинска помощ или по друга неотложна причина; в този случай тежестта на доказване носи виновният водач;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт