Home чл. 477, ал. 3, предл. първо КЗ

чл. 477, ал. 3, предл. първо КЗ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс за застраховането

Обект на застраховане и застрахователно покритие
Чл. 477. [… ] (3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) За трети лица по ал. 1 се смятат всички увредени лица с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди, както и всички правоимащи лица в резултат на неговата смърт. Правоимащите лица имат право на обезщетение за вредите, които произтичат само от качеството им на пострадали лица.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт