Home чл. 74, ал. 2 КТ

чл. 74, ал. 2 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Недействителност
Чл. 74. […] (2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) Трудовият договор се обявява за недействителен от съда по реда на глава осемнадесета. В случаите, когато трудовият договор е недействителен поради приемането на работа на работник или служител, който не е навършил допустимата по този кодекс възраст, недействителността се обявява от инспекцията по труда.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт