Home чл. 358, ал. 1 КТ

чл. 358, ал. 1 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Давност
Чл. 358. (1) Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове:
1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) едномесечен – по спорове за ограничена имуществена отговорност на работника или служителя, за отмяна на дисциплинарно наказание “забележка” и в случаите по чл. 357, ал. 2 ;
2. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) 2-месечен – по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение”, изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение;
3. 3-годишен – по всички останали трудови спорове.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт