чл. 348, ал. 3 КТ

« Обратно към нормативния акт

Кодекс на труда

Представяне, издаване и съхраняване
Чл. 348. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.; изм., бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.; изм., бр. 108 от 2008 г.) […] (3) Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт