Home чл. 344, ал. 1 КТ

чл. 344, ал. 1 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на труда

Оспорване на законността на уволнението
Чл. 344. (1) Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:
1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
2. възстановяване на предишната работа;
3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;
4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините