loader image
Страницата се зарежда...
Home чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ

чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините
Необходимо е да влезете в профила си, за да изпратите обратна връзка.

Кодекс на труда

Оспорване на законността на уволнението
Чл. 344. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.)  (1) Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска: […] 3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;

« Обратно към нормативния акт/термините

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!