Home чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ

чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на труда

Оспорване на законността на уволнението
Чл. 344. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.)  (1) Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:
[…] 2. възстановяване на предишната работа;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт