Home чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ

чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на труда

Чл. 325. (1) (Предишен текст на чл. 325, изм. – ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие: […] 5. със завръщане на замествания на работа;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт