Home чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ

чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
Чл. 328. (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи: […] 2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт