Home чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ

чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Кодекс на труда

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие
Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.) работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт