Home чл. 234, ал. 2 КТ

чл. 234, ал. 2 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация
Чл. 234. […] (2) С договора по предходната алинея се определят:
1. професията и специалността, по която работникът или служителят ще се обучава;
2. мястото, формата и времето на обучението;
3. финансовите, битовите и други условия за времето на обучението.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт