Home чл. 234, ал. 1 КТ

чл. 234, ал. 1 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация
Чл. 234. (1) Страните по трудовото правоотношение могат да сключат договор за повишаване на квалификацията на работника или служителя или за придобиване на квалификация по друга професия или специалност (преквалификация).

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт