Home чл. 233 КТ

чл. 233 КТ

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Кодекс на труда

Приложимост на трудовото законодателство към трудовия договор за обучение по време на работа
Чл. 233. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г.; изм., бр. 27 от 2014 г.; изм., бр. 107 от 2020 г.) За отношенията между страните по трудовия договор за обучение по време на работа се прилага действащото трудово законодателство.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт